• NL
  • UK

Leveringsvoorwaarden

- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade door het leveren van deze dienst aan u.
 

- Wij zijn niet aansprakelijk voor copyrights overtredingen van klanten, als deze gebruik maken van materiaal (foto's, achtergronden , teksten en logo's) wat illegaal gebruikt is. U kunt wel een klacht bij ons indienen en wij kunnen dan eventueel maatregelen nemen, maar wij kunnen noch willen alle inhoud van alle boeken van al onze klanten monitoren op copyrights.
 

- Maakt u een fout in een prijs bij het publiceren van uw boek / brochure dan ligt de fout bij u. Maar ook indien wij hem voor u maken, bent u zelf verplicht tot de eindcontrole voordat u tot publicatie overgaat. Dus de verantwoordelijkheid tot juiste gegevens en eindcontrole ligt bij u.
 

- Als u technische moeilijkheden ondervindt en u uw geld terug wil, dan is dat mogelijk indien er onoverkomelijke fouten inzitten die aantoonbaar bij ons liggen. Ligt het probleem echter buiten onze schuld dus bij de klant dan kunnen wij niet overgaan tot  vergoeding.
 

- Wij hanteren voor de hosting van boeken en brochures in principe geen data limieten voor bezoekers, met dien verstande dat het hier gaat om een fair user policy. Is er dusdanig veel datagebruik bij een klant dan kunnen wij passende maatregelen treffen. In deze uitzonderings gevallen nemen wij contact op met de beheerder van het account om de zaak op te lossen, komen wij er onderling niet uit, dan hebben wij het recht om een account op te schorten.
 

- Als wij een klacht ontvangen omdat de content van uw boeken / brochures illegaal van aard is of kwetsend / racistisch / fundamentalistisch nemen wij contact op met de beheerder van deze account, komen wij onderling niet tot een vergelijk dan behouden wij ons het recht voor de account op te schorten.
 

- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van downtime / malfunctioneren van onze dienst.
 

- Wij hebbet het recht om ten allen tijden onze voorwaarden te wijzigen
 

- De prijs van deze dienst wordt jaarlijks opnieuw geindexeerd, wij hebben het recht om prijswijzigingen door te voeren*

* niet op reeds betaalde jaarcontracten met terug werkende kracht uiteraard !