• NL
  • UK

Huisregels

Copyrights
Copyrights van uw eigen werk zijn uw eigendom, en dat blijft zo. Wij vertrouwen erop dat u zelf niet copyrights van anderen overtreed. Doet u dit wel en ontvangen wij klachten hierover, dan kunnen wij u vragen maatregelen te nemen. Geeft u hier geen gehoor aan, dan zullen wij daar verder niets aan doen. Het is een zaak tussen u en degene die meent dat er inbreuk is gedaan op copyrights. Eventuele schadeclaimns en boetes zijn ook altijd voor rekening van degene die zich er schuldig aan maakt, en niet aan ons. Wij leveren slechts een dienst en willen noch kunnen alle klanten monitoren.

 

Portretrecht
Mochten wij klachten ontvangen dat u portretrechten schendt van mensen die u tegen hun wil op internet zet met een virtualbook, zullen wij wel ingrijpen. Wij werken niet mee aan het kwetsen of beledigen van personen.

Laster
Maakt u content die gericht is op het in diskrediet brengen van mensen of bedrijven of merken, dan kunnen wij deze content wijgeren / wissen / bevriezen / verbergen.

 

Rascisme / fundamentalisme
Content die rascistisch of fundamentalistisch is kunnen wij weigeren. Wij willen niet geassocieerd worden met deze zaken.

 

Pornografie en naakt
Tussen pornografie en smaakvol naakt zit een grijs gebied waar wij weinig voor voelen om daar een discussie over te voeren. Wij verbieden het dus niet. Wel is het aan te raden om boeken van deze aard te voorzien  van een ''private modus'' met een password als login. Doet u dat niet en wij ontvangen klachten van bijvoorbeeld bezorgde ouders of kinderen dan zullen wij toch verzoeken deze zaken af te schermen. Komen wij er onderling niet uit dan hebben wij het recht om de account op te schorten.


Illegale praktijken
Komen wij erachter dat u virtualbook gebruikt voor of ter ondersteuning van illegale praktijken, dan zullen wij deze account sluiten.


Geld terug
Als u door overtreden van de huisregels en al dan niet negeren van waarschuwingen uw account(s) kwijtraakt, dan heeft u geen recht op geld terug.